• PO-ÚT-ST 8:00-17:00 ČT 8:00-15:00
 • +420 608 966 791
 • info@dobrarehabilitace.cz
 • České Vrbné 2403, 37011 České Budějovice

Cvičení

Postupně za sebou najdete jednotlivé cviky, které jsme Vám ukázali v ordinaci. Pro lepší pamatování a vyšší přesnost ve cvičení si je můžete ještě zopakovat.

Uvolňovací cviky

Uvolňování kyčle

 • Sedněte si dozadu za kyčel podle obrázku
 • Dýchejte do břicha
 • Vystřídejte nohy

Protahování lýtka

 • Stoupněte si k židli nebo se opřete o stůl, či zeď
 • Opřete se do zadní nohy a váhu mějte i na přední noze
 • Tlačte hodně do paty
 • Chodidlo mějte lehce vytočené zevně, zhruba 20st
 • Napínejte asi 20-30s
 • Pokud je to v pořádku, tak sval táhne jen lehce
 • Nechoďte přes velkou bolest nebo tah ve svalu

Pasivní procvičování nohy

 • Lehce se opřete o židli, stůl nebo zeď
 • Dejte jednu nohu dozadu
 • Opřete se o prsty a mějte zvednutou patu
 • Snažte se tak protáhnout prsty a celou klenbu
 • Podobný postup, jako když protahujete lýtkové svaly
 • Můžete střídavě došlapovat na patu a zase do protažení
 • Cvičení by šlo i rovnou střídat na obě nohy, pokud budete dobře opřeni a budete mít obě nohy vzadu

Protahování prstů do flexe

 • Sedněte si na židli a dejte nohu přes koleno
 • Propleťte prsty ruky mezi prsty nohy
 • Pravděpodobně se vám tam ze začátku všechny prsty nevejdou… Tak 2týdny to potrvá, než se to uvolní a může to být trochu bolestivé
 • Rukou ohýbejte prsty
 • Vhodné střídat s extenzí prstů

Protahování prstů do extenze

 • Sedněte si na židli a dejte nohu přes koleno
 • Propleťte prsty ruky mezi prsty nohy
 • Pravděpodobně se vám tam ze začátku všechny prsty nevejdou… Tak 2týdny to potrvá, než se to uvolní a může to být trochu bolestivé
 • Rukou natahujte prsty
 • Vhodné střídat s flexí prstů

Míčkování, stimulace

 • Ve stoje nebo v sedě míčkujte chodidlo, klenbu, patu jak vás napadne
 • Jde o to prostimulovat celé chodidlo

Uvolňování palce do trakce

 • Zaujměte polohu ve které budete pro toto cvičení uvolnění
 • Sed na židli a noha přes nohu nebo sed na zemi
 • Opakovaně po sobě mírně vytahujte palec do trakce

Rozvírání nohy

 • Sedněte si na židli nebo na zem, abyste se mohli k chodidlu pohodlně ohnout
 • Oběma rukama uchopte chodidlo
 • Jednou rukou za malíkovou hranu a druhou rukou za palcovou hranu
 • Od středu chodidla postupně rozvírejte chodidlo do stran
 • Provádějte pohyb velmi pomalu, abyste chodidlo rozšiřovali do šířky
 • Několikrát zopakujte, jako byste chtěli chodidlo promasírovat

Masáž chodidla

 • Jednoduše přes klouby na prstech masírujte chodidlo od paty k prstům a zpět. Tlačte podle příjemné bolesti

Uvolnění paty

 • Ideální poloha pro toto cvičení je sed na zemi nebo na židli
 • Směrem od kraje paty jako by ke středu paty protlačujte polštářek paty, jako byste ho chtěli před sebou hrnout
 • Postupujte kolem celé paty
 • Postupným tlakem a popojížděním palce se snažte uvolňovat patní polštářek

Posilovací cviky

Nácvik chůze

 • Simulujte pomalou chůzi
 • Došlapuje na patu s přitaženými prsty
 • Postupně pokládejte chodidlo na malíkovou hranu
 • Nepretáčejte chodidlo
 • Položte postupne prsty
 • Nakonec se odrážejí od palce do dalsiho kroku

Nácvik došlapu chodidla

 • Výchozí poloha stoj nebo sed
 • Přitáhněte prsty nahoru jako byste došlapovali
 • Postupně pokládejte malíkovou hranu
 • Prsty pokládejte od malíčku po palec
 • Opřete se o palec a lehce se odražte

Poloha 6tý měsíc

 • Lehnete si na záda
 • Kyčelní klouby pokrčte cca 120st a lehce vytočte
 • Kolena nechte v pravém úhlu
 • Celá páteř musí být přitlačena
 • Horní končetiny v ramenou držte do široka
 • Vytahujte šíji a krk
 • Pokud je potřeba, tak si podložte hlavu, aby nebyla krční páteř v záklonu
 • Dýchejte z hluboka do břicha

Píďalky

 • Cvičení provádějte ve stoje nebo v sedě
 • Nejprve opřete celé chodidlo a natáhněte prsty
 • Postupně pokrčte prsty a proveďte pohyb jako byste se chtěli pomocí prstů přitáhnout dopředu
 • Prsty zase narovnejte
 • Střídejte skrčené a natažené prsty a po cca 3cm se posouvejte vpřed

Cvičení kyčelního kloubu u židle

 • Klekněte si od židle na vzdálenost asi 50cm a kolena dejte na šíři ramen. Jednu nohu nakročte šikmo v úhlu 20-30st a opřete se o chodidlo a prsty
 • Koleno musí být nad prsty chodidla a váha na nakročené noze. Neměli byste klečet na koleni.
 • Pánev dejte do stejné úrovně. Obvykle je třeba na straně nakročené končetiny tlačit pánev trochu dolů.
 • Celá páteř by měla být v náklonu mírně šikmo vpřed tak, aby pracovaly břišní svaly. Nesmíte se prohýbat v zádech.
 • Ramena rozšiřujte šikmo od sebe a lehce se opírejte o ruce.
 • Můžete se pohybovat pomalu pánví vzad i vpřed. Při pohybu vzad zapojíte i zadní nohu a stehenní sval na této končetin

Posilování pohybu palce k vnitřní straně

 • Jako výchozí polohu můžete využít polohu ve stoje nebo v sedě
 • Opřete a vytáhněte se do všech prstů
 • Zkuste lehce zvednout podélnou klenbu nohy
 • Snažte se udržet velký palcový kloub na zemi
 • Snažte se hýbat palce dovnitř
 • Při pohybu se nesmí zapojovat žádné jiné svaly než pacel
 • Celá noha musí být při pohybu uvolněná
 • Nezadržujte dech

Opora chodidla ze stoje do dřepu

 • Výchozí poloha je stoj s rozkročením na šířku ramen
 • Chodidla vytočené zhruba 20st zevně
 • Vyrovnaná páteř
 • Pomalu směřujte do dřepu tak aby byla nad sebou ramena, kolena a ramena
 • Udržujte opřené celé chodidlo
 • Nezvedat patu a nekrčit prsty
 • Pozor na vbočení dovnitř a snížení podélné klenby s vbočením kotníku
 • Dolů nadechujte a nahoru vydechujte

Opora chodidla ve dřepu

 • Zaujměte polohu nízkého dřepu jako na obrázku
 • Pokud je to moc náročné, tak můžete sedět i na nízké stoličce.
 • Kolena vytočené s chodidly stejně, každé cca 20st
 • Ramena udržujte přibližně nad koleny a nad palcem u nohy
 • Opírejte se o celá chodidla, nekrčte prsty a nevbočujte kotník
 • Měli byste cítit silně stehenní svaly
 • Dýchejte trochu hluboce do břicha

Opora chodidla v nakročení

 • Zaujměte polohu dle obrázku
 • Kolenem nepřekračujte špičku chodidla
 • Nakloňte se vpřed a opřete trup o břišní svaly
 • Celé tělo by mělo být zapřené ve stehenním svalu přední nohy.
 • Držte vyrovnanou páteř a hlídejte aby nepracovaly zádové svaly
 • Dýchejte do břicha
 • Udržujte opřené celé chodidlo, nekrčte prsty a nevbočujte kotník

Protažení prstů do opory vsedě

 • Sedněte si na kraj židle a vyrovnejte páteř
 • Mějte kolena mírně rozkročená
 • Chodila mějte pod stehny tak, aby koleno bylo nad palcem u nohy
 • Snažte se opřít celé chodidlo a vytáhnout se do prstů a lehce se do nich opřít
 • Pokud se do nohou správně opřete, bude cítit mírně sílu, která napřimuje páteř